RSS Feed for gia tăng trữ Thứ năm 02/12/2021 02:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn làm việc với Viện Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn làm việc với Viện Dầu khí Việt Nam

Mới đây, tại buổi làm việc với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đã yêu cầu VPI đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, nâng cao giá trị các sản phẩm dầu khí, đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ…
Phát triển con người là yếu tố then chốt trong hoạt động dầu khí

Phát triển con người là yếu tố then chốt trong hoạt động dầu khí

Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển năng lượng dầu khí từ nay đến năm 2015 định hướng năm 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang nỗ lực cao nhất để thực hiện thành công 3 giải pháp đột phá gồm: nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý. Trong đó, PVN xác định, phát triển con người sẽ là yếu tố then chốt.
PVN tăng cường đầu tư phát triển thăm dò, khai thác dầu khí

PVN tăng cường đầu tư phát triển thăm dò, khai thác dầu khí

Việc đầu tư vốn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặc biệt tăng cường.
PVEP gia tăng trữ lượng dầu khí ở nước ngoài

PVEP gia tăng trữ lượng dầu khí ở nước ngoài

6 tháng đầu năm 2013, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) gia tăng trữ lượng đạt 6,5 triệu tấn, tổng sản lượng khai thác đạt 2,5 triệu tấn quy dầu; trong đó khai thác dầu đạt 1,8 triệu tấn, khí đạt 701 triệu m3… PVEP đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra.
PVN: Mở rộng thăm dò, khai thác vùng chồng lấn và ngoài nước

PVN: Mở rộng thăm dò, khai thác vùng chồng lấn và ngoài nước

Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35 - 40 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu khí Chính phủ giao 25,2 triệu tấn quy dầu… đây là một thách thức lớn. Tuy nhiên, với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2011 - 2012 được coi là tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch thăm dò, khai thác năm 2013 và giai đoạn 2011 - 2015.
Ngành Dầu khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức

Ngành Dầu khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức

Với mục tiêu đạt 25,2 triệu tấn dầu khí khai thác quy đổi, đảm bảo gia tăng trữ lượng 30-40 triệu tấn quy dầu trong năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sản lượng khai thác dầu khí tại mỏ lớn nhất bị sụt giảm, các mỏ mới phát triển chưa cho hiệu quả cao, trong khi các dự án đầu tư tìm kiếm dầu khí ở nước ngoài cũng không hề thuận lợi.
Khẳng định vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế

Khẳng định vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế

Đối với thế giới, ngành công nghiệp dầu khí đã có lịch sử hàng trăm năm và đã hình thành nên các công ty đa quốc gia, các tập đoàn với qui mô vốn lớn, công nghệ cao và phạm vi hoạt động rộng lớn trên toàn cầu. Đối với Việt Nam, ngành Dầu khí tuy đã bước sang tuổi 52 nhưng vẫn còn rất non trẻ, muốn phát triển nhanh phải tăng tốc, hợp tác sâu rộng, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm của bạn bè thế giới đi trước để ngành Dầu khí Việt Nam có những bước đi nhanh hơn và vững chắc hơn trong tương lai.
PVEP vươn tầm quốc tế

PVEP vươn tầm quốc tế

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động cốt lõi là thăm dò, khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước.
Phiên bản di động