RSS Feed for EOR19 Thứ hai 17/06/2024 05:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Trao đổi thêm về phản biện của Nhóm xây dựng Báo cáo EOR19

Trao đổi thêm về phản biện của Nhóm xây dựng Báo cáo EOR19

Sau khi đọc bài “Phản hồi phản biện EOR19 trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam” đăng trên Năng lượng Việt Nam Online ngày 9/4/2020, tác giả (PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam) đã chuyển lời cảm ơn Nhóm xây dựng Báo cáo triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 vì đã quan tâm đến ý kiến góp ý, phản biện... Tiếp theo, ngoài những ý kiến đã nêu, tác giả có thêm một số ý kiến trao đổi lại bài báo trên.
Phản hồi phản biện EOR19 trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Phản hồi phản biện EOR19 trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Ngày 23/3/2020, PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam - Trường Đại học Điện lực Hà Nội có phản biện về Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19). Trong bài báo này, tác giả đã đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng và một số nhận xét của rất phù hợp cho việc xây dựng quy hoạch năng lượng dài hạn của Việt Nam. Nhóm xây dựng EOR19 trân trọng gửi ý kiến phản hồi dưới đây đến tác giả và các độc giả của Tạp chí Năng lượng Việt Nam. Chúng tôi khẳng định rằng, cho tới nay, EOR19 vẫn là một phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hệ thống năng lượng của Việt Nam trong dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng ý rằng, một số chủ đề cần được phân tích sâu hơn và hy vọng sẽ làm được điều này trong các Báo cáo tiếp theo.
Phiên bản di động