RSS Feed for Dương Mạnh Sơn Thứ ba 24/05/2022 14:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Sản lượng khí về bờ của PV GAS sụt giảm

Sản lượng khí về bờ của PV GAS sụt giảm

Theo ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), hiện nay doanh nghiệp này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn (khí bể Cửu Long đưa vào bờ giảm mạnh so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2018 - bằng 72% so với cùng kỳ năm 2018; đặc biệt sự cố tại một giếng mỏ khí Thái Bình kéo dài từ đầu tháng 2 - 6/2019 trong thời gian khắc phục, sản lượng khí về bờ chỉ còn 50%).
Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc PV GAS

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc PV GAS

Tại Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về việc giao chức danh người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) cho ông Dương Mạnh Sơn.
Phiên bản di động