RSS Feed for dòng điện ngắn Thứ năm 18/07/2024 09:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT để điều tra sự cố trên lưới điện

Ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT để điều tra sự cố trên lưới điện

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế đất nước, nhu cầu đối với việc cấp điện an toàn liên tục đặt ra cho ngành Điện ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, ngành Điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) nói riêng liên tục phấn đấu để nâng cao các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện SAIDI, SAIFI, MAIFI của Việt Nam tiệm cận với các nước trong khu vực. Để làm được điều này, ngoài việc phải có những giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu xảy ra sự cố trên lưới điện, việc nhanh chóng tái lập cung cấp điện khi xảy ra sự cố cũng hết sức quan trọng.
Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải, ứng dụng tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải, ứng dụng tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Tóm tắt: Quy mô nguồn - tải hệ thống điện tăng, dòng điện ngắn mạch (DNM) có xu hướng tăng theo. Hiện nay, trong khu vực Miền Đông Nam bộ, một số thanh cái 220 kV đã phải tách ra nhằm tránh DNM vượt ngưỡng cho phép 40 kA [1]. Những năm tới, nhiều nguồn điện lớn được đưa vào vận hành, nếu không có những giải pháp hợp lý, DNM tăng cao sẽ xảy ra trên diện rộng, làm mất an toàn vận hành của thiết bị. Nghiên cứu này đưa ra cái nhìn tổng quan về dòng điện ngắn mạch, phương pháp luận, đề xuất các giải pháp và nêu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới đối phó với dòng điện ngắn mạch tăng cao.
Phiên bản di động