RSS Feed for Đóng cống dẫn dòng Thứ bảy 21/05/2022 00:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tích nước hồ chứa công trình thủy điện Huội Quảng

Tích nước hồ chứa công trình thủy điện Huội Quảng

Ngày 1/12, tại xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng hầm dẫn dòng thành công, chính thức tích nước hồ chứa để chuẩn bị phát điện tổ máy số 1 Công trình thủy điện Huội Quảng.
Đóng cống dẫn dòng thủy điện Khao Mang Thượng

Đóng cống dẫn dòng thủy điện Khao Mang Thượng

Ngày 14/9, Công ty Xuân Thiện Yên Bái thuộc Tập đoàn Xuân Thành đã tổ chức lễ đóng cống dẫn dòng, tích nước Thủy điện Khao Mang Thượng.
Chính thức tích nước công trình Thủy điện Lai Châu

Chính thức tích nước công trình Thủy điện Lai Châu

Tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa công trình thủy điện Lai Châu. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo tiến độ hoàn thành và phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016 (về đích trước thời hạn 1 năm).
Sẵn sàng tích nước hồ chứa thủy điện Lai Châu

Sẵn sàng tích nước hồ chứa thủy điện Lai Châu

Thủy điện Lai Châu đủ điều kiện đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa, kết luận của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, khẳng định.
Phiên bản di động