RSS Feed for Đọc số công tơ Thứ hai 27/05/2024 16:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVNHCMC hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện tử

EVNHCMC hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện tử

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của chúng ta” trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) luôn chú trọng cải tiến mọi công tác nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Trong đó, Tổng công ty luôn hướng tới những công nghệ hiện đại nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động, giảm chí phí sản xuất, hiện đại hóa để từng bước sánh vai các nước tiến tiến trong khu vực.
Phiên bản di động