RSS Feed for doanh thu đạt Chủ nhật 25/02/2024 23:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiều đơn vị ngành Than hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng

Nhiều đơn vị ngành Than hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng

Kết thúc 6 tháng đầu năm, các đơn vị ngành Than đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt mức các chỉ tiêu về đào lò, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước… đảm bảo công việc, ổn định thu nhập cho người lao động.
PTSC hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2013

PTSC hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2013

Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác Công đoàn năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.
PTSC đạt mức tăng trưởng ấn tượng

PTSC đạt mức tăng trưởng ấn tượng

Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cho biết, tổng doanh thu 9 tháng năm 2012 đạt 20.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực có bước tăng trưởng mạnh mẽ là dịch vụ cơ khí dầu khí, với tổng doanh thu đạt 8.569,9 tỷ đồng.
Phiên bản di động