RSS Feed for Điện thian Thứ ba 24/05/2022 07:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điện than thông minh hơn và sạch hơn

Điện than thông minh hơn và sạch hơn

Với than tiếp tục là nguồn năng lượng lớn nhất của thế giới từ nay đến năm 2030, công nghệ mới của các tập đoàn công nghiệp, như General Electric của Mỹ, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu giảm phát thải đã được đề ra tại COP 21.
Phiên bản di động