RSS Feed for Điện Nhơn Trạch 2 Thứ sáu 12/04/2024 19:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vượt tiến độ công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Vượt tiến độ công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành công tác tiểu tu vượt tiến độ hơn 2 ngày, an toàn và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).
Phiên bản di động