RSS Feed for điện gió nổi Thứ ba 31/01/2023 18:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cơ hội và triển vọng phát triển của ngành năng lượng tái tạo Pháp (Kỳ 2)

Cơ hội và triển vọng phát triển của ngành năng lượng tái tạo Pháp (Kỳ 2)

Về triển vọng của việc khai thác hai nguồn năng lượng tái tạo từ biển, gió và dòng chảy ngầm tại Pháp, đã có rất nhiều niềm tin đặt vào tương lai và trên thực tế đã có những thực nghiệm ban đầu... Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại, nếu Pháp không nắm bắt kịp thời cơ hội phát triển thủy lực và điện gió trên đại dương trong thời gian trước mắt, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội dành một vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này, sau khi đã bị nhiều nước châu Âu khác vượt qua, như điều đã xảy ra với ngành điện gió trên đất liền.
Cần có chính sách đồng bộ để phát triển điện gió

Cần có chính sách đồng bộ để phát triển điện gió

Được đánh giá là quốc gia có tiềm năng về năng lượng gió lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 500 GW mỗi năm; khởi động phát triển được hơn 20 năm, nhưng cho đến nay, điện gió ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn “tiềm năng” với duy nhất 1/40 dự án đã phát điện và đấu lưới. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chậm phát triển là do còn thiếu chính sách phát triển đồng bộ, khả thi về điện gió.
Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2012/TT-BCT, hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012. Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.
Phiên bản di động