RSS Feed for Dầu khí quốc tế Thứ tư 08/02/2023 14:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải quyết tranh chấp dầu khí thông qua hiệp định đầu tư quốc tế

Giải quyết tranh chấp dầu khí thông qua hiệp định đầu tư quốc tế

Hoạt động dầu khí trong hầu hết các lĩnh vực từ thượng nguồn đến hạ nguồn của các công ty dầu khí quốc tế lẫn quốc gia, kể cả các công ty tư nhân vừa và lớn từ hơn nửa thế kỷ qua đã được tiến hành vượt ra ngoài lãnh thổ một quốc gia, tạo thành một thị trường mang tính toàn cầu với môi trường pháp lý, văn hóa - xã hội rất khác nhau nên luôn xảy ra những tranh chấp lớn nhỏ, nhiều khi không thể giải quyết bằng các biện pháp hòa giải thông qua thương lượng ôn hòa.
Phiên bản di động