RSS Feed for dẫn khí Nam Thứ ba 04/10/2022 14:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ký hợp đồng tín dụng dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Ký hợp đồng tín dụng dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Ngày 1/7, tại TP HCM, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1” giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) và Tổ hợp các ngân hàng nước ngoài do Cathay United Bank làm đầu mối thu xếp vốn.
Ký hợp đồng EPC hai dự án thành phần đường ống Nam Côn Sơn 2

Ký hợp đồng EPC hai dự án thành phần đường ống Nam Côn Sơn 2

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã ký hợp đồng EPC phần đường ống biển dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và ký thỏa thuận khung hợp đồng EpCI dự án thu gom khí Đại Hùng giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Vietsovpetro.
Ký hợp đồng cung cấp ống thép đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Ký hợp đồng cung cấp ống thép đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Ngày 17/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung cấp ống thép dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1.
Phiên bản di động