RSS Feed for Đạm Phú Mỹ.Dịch bệnh Thứ hai 30/01/2023 18:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nỗ lực và tấm lòng của người lao động PVFCCo trong đại dịch

Nỗ lực và tấm lòng của người lao động PVFCCo trong đại dịch

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung phân bón, tư vấn kỹ thuật canh tác hiệu quả, tích cực triển khai nhiều chương trình AXSH góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.
Phiên bản di động