RSS Feed for cung ứng tàu Thứ ba 18/06/2024 12:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Sáu tháng đầu năm, PTSC đạt doanh thu gần 13.000 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm, PTSC đạt doanh thu gần 13.000 tỷ đồng

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2011, ngay từ đầu năm 2012 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã quán triệt chỉ đạo, tổ chức triển khai các chương trình hành động thiết thực đến toàn thể các đơn vị thành viên, nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí… nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu của nền kinh tế vĩ mô.
Phiên bản di động