RSS Feed for Cung cứng điện Thứ sáu 09/06/2023 00:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phương án cấp điện phục vụ Kỳ họp thứ 3 QH khóa XIV

Phương án cấp điện phục vụ Kỳ họp thứ 3 QH khóa XIV

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22/5-20/6/2017 tại Nhà Quốc hội. Để đảm bảo cấp điện phục vụ Quốc hội họp và các hoạt động, sinh hoạt của các đại biểu, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.
Phiên bản di động