RSS Feed for cung cấp tàu Thứ hai 17/06/2024 21:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PTSC tập trung vào thị trường dịch vụ dầu khí quốc tế

PTSC tập trung vào thị trường dịch vụ dầu khí quốc tế

Malaysia, Australia, Brunei, Myanmar là những thị trường được Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) xác định có tính khả thi để hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Do vậy, ngoài các giải pháp tăng cường kết nối hệ thống chuyên nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp thì công tác makerting… đang được PTSC chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa nhằm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh, doanh của năm 2014.
Sáu tháng đầu năm, PTSC đạt doanh thu gần 13.000 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm, PTSC đạt doanh thu gần 13.000 tỷ đồng

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2011, ngay từ đầu năm 2012 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã quán triệt chỉ đạo, tổ chức triển khai các chương trình hành động thiết thực đến toàn thể các đơn vị thành viên, nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí… nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu của nền kinh tế vĩ mô.
Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam vươn tầm thế giới

Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam vươn tầm thế giới

Năm 2011, vượt lên những khó khăn, Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng.
Phiên bản di động