RSS Feed for Công nghệ GIS Chủ nhật 29/05/2022 09:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện trạm biến áp không người trực thứ 2 tại Hà Nội

Đóng điện trạm biến áp không người trực thứ 2 tại Hà Nội

Ngày 5/7, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn thành và đóng điện thành công, đưa vào vận hành Trạm biến áp 110 kV Công viên Thống nhất. Đến thời điểm này trên địa bàn Thành phố mới chỉ có 2 trạm biến áp được xây dựng theo công nghệ GIS, là trạm 220 kV Tây Hồ và trạm 110 kV Công viên Thống Nhất.
Phiên bản di động