RSS Feed for Cổ tức Thứ ba 26/10/2021 14:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Ngày 30/6/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Trong năm 2020, Công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận, cổ tức và đang hướng đến những mục tiêu đầu tư dài hạn.
PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh. Tại Đại hội, PV GAS D đã thông qua 12 tờ trình, chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ.
Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Công ty CP than Vàng Danh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho trên 330 triệu cổ phần, bằng 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
PV GAS chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%

PV GAS chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%

Ngày 16/4/2021, tại TP. HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Đại hội đã thông qua 19 tờ trình, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%.
PVFCCo dự kiến chia cổ tức 10% trong năm 2019

PVFCCo dự kiến chia cổ tức 10% trong năm 2019

Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM, viết tắt là PVFCCo) với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
VQC quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng 150% mức cổ tức kế hoạch

VQC quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng 150% mức cổ tức kế hoạch

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã quyết định trả cổ tức năm 2018 là 15%, bằng 150% mức cổ tức kế hoạch.
Phiên bản di động