RSS Feed for Chống lãng phí Thứ sáu 09/06/2023 01:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Hải Phòng: Tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Nhiệt điện Hải Phòng: Tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Trong thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phân Nhiệt điện Hải Phòng còn luôn chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - coi đây là việc làm xuyên suốt, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động.
PV GAS quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PV GAS quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nhằm triển khai thành công Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, với nhiều nội dung quyết liệt và hiện thực.
PVN thực hiện tiết kiệm 3.837 tỷ đồng trong năm 2017

PVN thực hiện tiết kiệm 3.837 tỷ đồng trong năm 2017

Theo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, năm 2017, PVN đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng.
Phiên bản di động