RSS Feed for cho Savannakhet Salavan Thứ năm 07/07/2022 00:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Quảng Trị hợp tác cung cấp điện cho tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào

PC Quảng Trị hợp tác cung cấp điện cho tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào

Gần 15 năm hợp tác cung cấp điện, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã cấp điện cho 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) đảm bảo an toàn, ổn định và liên tục, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển kinh tế hai vùng biên giới nói riêng và giữa hai nước nói chung.
Phiên bản di động