RSS Feed for cho nhân cán Thứ bảy 04/12/2021 19:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thợ mỏ Vàng Danh vững bước trên con đường đổi mới

Thợ mỏ Vàng Danh vững bước trên con đường đổi mới

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được thành lập ngày 6/6/1964. Trước đây nguyên là Mỏ Than Vàng Danh, đến năm 2001 đổi tên là Công ty Than Vàng Danh. Từ ngày 1/7/2008 đến nay, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Hiện nay Công ty có gần 6.300 công nhân, cán bộ, làm việc tại 20 phòng ban và 39 công trường, phân xưởng. Công suất khai thác hiện nay của Công ty đạt 3,5 triệu tấn/năm và đang tiếp tục mở diện sản xuất, nâng công suất đến năm 2015 đạt 4,5 triệu tấn/năm, phấn đấu đạt 7 triệu tấn/năm vào năm 2020.
Phiên bản di động