RSS Feed for Chính sách giá điện Chủ nhật 02/04/2023 18:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chính sách giá điện, thị trường điện - Những vấn đề Việt Nam cần quan tâm

Chính sách giá điện, thị trường điện - Những vấn đề Việt Nam cần quan tâm

Phân tích, đánh giá, kiến nghị dưới đây của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam liên quan đến thị trường điện và chính sách giá điện Việt Nam hiện nay. Cụ thể là các giải pháp mà ngành điện đã thực hiện, đạt kết quả, cũng như những tồn tại cần khắc phục và kiến nghị giải pháp cần tiếp tục triển khai để đảm bảo các mục tiêu an ninh cung cấp điện, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Bài viết dưới đây, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam phân tích, đánh giá, kiến nghị các nội dung liên quan đến thị trường điện và chính sách giá điện Việt Nam. Cụ thể là các giải pháp mà ngành điện đã thực hiện, đạt kết quả, cũng như những tồn tại cần khắc phục và kiến nghị giải pháp cần tiếp tục triển khai để đảm bảo các mục tiêu an ninh cung cấp điện, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Chính sách giá điện sinh hoạt Slovakia: Kinh nghiệm Việt Nam nên tham khảo

Chính sách giá điện sinh hoạt Slovakia: Kinh nghiệm Việt Nam nên tham khảo

Bài báo dưới đây, Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ giới thiệu về chính sách giá điện sinh hoạt của Slovakia, bao gồm cơ cấu và biểu giá điện sinh hoạt, nội dung các khoản giá, phí cấu thành giá điện sinh hoạt cuối cùng, qua đó cho thấy ở quốc gia Đông Âu này: (1) Chính sách giá điện gắn liền với đặc điểm của ngành điện nói riêng và đặc điểm kinh tế, xã hội, tự nhiên nói chung của đất nước; (2) Để có biểu giá điện rạch ròi các khoản một cách minh bạch đòi hỏi phải tổ chức quản lý ngành điện một cách phù hợp đối với các khâu: sản xuất, phân phối, điều hành hệ thống và quản lý ngành; (3) Giá điện phải khuyến khích sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.
Tăng giá điện và 'phản biện' thiếu căn cứ của nhiều chuyên gia [*]

Tăng giá điện và 'phản biện' thiếu căn cứ của nhiều chuyên gia [*] 1

Khi thực hiện bài viết này, quả thực tôi không hề vui khi đứng trên quan điểm của người tiêu dùng điện. Đúng là hóa đơn tiền điện tăng lên sau đợt tăng giá bán bình quân của Chính phủ (từ tháng 3/2019). Nhưng rõ ràng, chúng ta cần khách quan, cần có cái nhìn thấu đáo, cần là người tiêu dùng thông minh, thay vì đưa ra các thông tin thiếu căn cứ, lệch lạc, thực sự chẳng có tác dụng gì trong bối cảnh giá điện điều chỉnh tăng, mùa hè đến sớm, kéo theo sự gia tăng đột biến của lượng cầu.
Gia hạn chính sách giá điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Gia hạn chính sách giá điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018, tổ chức vào ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng đã quyết định cho phép tỉnh Ninh Thuận được hưởng theo chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai.
Phiên bản di động