RSS Feed for Chỉ tiêu tài chính Thứ sáu 12/04/2024 17:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lãi lớn năm 2023, khả năng thanh toán của TKV trong ngưỡng an toàn

Lãi lớn năm 2023, khả năng thanh toán của TKV trong ngưỡng an toàn

Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Dòng tiền và chỉ tiêu tài chính của PVEP được cải thiện so với kịch bản ban đầu

Dòng tiền và chỉ tiêu tài chính của PVEP được cải thiện so với kịch bản ban đầu

Sáu tháng đầu năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng bất lợi từ nhiều yếu tố khách quan, hoạt động sản xuất của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vẫn được đảm bảo an toàn, liên tục, sản lượng khai thác dầu và quy dầu vượt mức kế hoạch được giao; việc triển khai các nhóm giải pháp ứng phó đã đạt được các kết quả bước đầu, giúp PVEP cải thiện dòng tiền và chỉ tiêu tài chính so với kịch bản ban đầu.
Phiên bản di động