RSS Feed for Cấp nước chống hạn Thứ năm 02/12/2021 14:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi: Cấp nước chống hạn hiệu quả mùa khô năm 2020

Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi: Cấp nước chống hạn hiệu quả mùa khô năm 2020

Bình Thuận là một tỉnh thuộc Duyên hải miền Trung, nằm trong vùng khô hạn nhất cả nước. Hàng năm, hạn hán thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thường xuyên xảy ra. Năm 2020, tình hình hạn hán diễn ra khắc nghiệt hơn, vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 toàn tỉnh phải cắt giảm gần 14.000 ha diện tích cây trồng. Vụ hè thu chỉ gieo trồng, sản xuất ở khu vực đồng bằng sông La Ngà. Đến nay, tuy đã bước vào giai đoạn mùa mưa nhưng tình hình khô hạn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trước tình hình khô hạn hiện nay, ngày 7/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Phiên bản di động