RSS Feed for cao khí quyển Thứ hai 27/05/2024 08:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Năng lượng gió đảm bảo nhu cầu năng lượng của toàn thế giới

Năng lượng gió đảm bảo nhu cầu năng lượng của toàn thế giới

Năng lượng gió trên hành tinh của chúng ta đủ để bảo đảm nhu cầu năng lượng của toàn thể loài người. Trên tầng cao khí quyển, gió càng nhanh, càng mạnh và càng thường xuyên, có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn so với các turbin trên đất liền và ngoài biển.
Phiên bản di động