RSS Feed for Các quy định Thứ bảy 13/08/2022 22:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chuẩn bị có quy định mới về an toàn hạt nhân Nhật Bản

Chuẩn bị có quy định mới về an toàn hạt nhân Nhật Bản

Các quy định mới về hạt nhân của Nhật Bản có thể sẽ yêu cầu các nhà vận hành phải chuẩn bị để ứng phó với một tai nạn, ngay cả trong trường hợp chiến tranh hoặc máy bay đâm. Dự thảo đang ở giai đoạn xin ý kiến góp ý lần đầu. Dự thảo cũng đề cập đến các yêu cầu nhằm loại trừ nhiều vấn đề đã làm trầm trọng thêm tình hình đối với Tepco trong năm 2011.
Phiên bản di động