RSS Feed for Bộ Tài nguyên Môi trường Thứ sáu 29/09/2023 08:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Formosa đổi công nghệ làm nguội than cốc khô

Formosa đổi công nghệ làm nguội than cốc khô

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, bắt đầu từ ngày 31/1/2017, Formosa sẽ bắt đầu triển khai hạng mục công nghệ làm nguội than cốc khô (CDQ) theo đúng với cam kết trước đó.
Điều chỉnh thuế tài nguyên và những hệ lụy khó lường

Điều chỉnh thuế tài nguyên và những hệ lụy khó lường

Việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo thu hồi tối đa khoáng sản, bao gồm khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm. Mọi chính sách đối với khoáng sản phải tuân thủ tinh thần này.
Phiên bản di động