RSS Feed for Biểu giá bán lẻ điện Thứ năm 25/07/2024 07:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định ‘cơ cấu biểu giá bán lẻ điện’

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định ‘cơ cấu biểu giá bán lẻ điện’

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị góp ý về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ý kiến trên các phương tiện thông tin truyền thông trong đợt nắng nóng vừa qua, Bộ Công Thương đã nghiên cứu sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự thảo biểu giá bán lẻ điện nghiêng về bậc thang lũy tiến

Dự thảo biểu giá bán lẻ điện nghiêng về bậc thang lũy tiến

Dự thảo “Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện”, với trọng tâm cải tiến cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt, chính thức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lấy ý kiến lần đầu tiên tại Hà Nội, ngày 22-9.
Phiên bản di động