RSS Feed for Bể Sông Hồng Thứ sáu 09/06/2023 02:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Định hướng thăm dò dầu khí phía Bắc bể Sông Hồng

Định hướng thăm dò dầu khí phía Bắc bể Sông Hồng

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu "Định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí khu vực phía Bắc bể Sông Hồng trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp các tài liệu cập nhật".
VPI nghiên cứu sự hình thành, tích tụ dầu khí bể Sông Hồng

VPI nghiên cứu sự hình thành, tích tụ dầu khí bể Sông Hồng

Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí (EPC) - Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết, đã thực hiện xong đề tài "Nghiên cứu sự hình thành và tích tụ dầu khí trong trầm tích Miocene muộn - Pliocene khu vực trung tâm bể Sông Hồng".
Phiên bản di động