RSS Feed for bằng tổng Thứ hai 17/06/2024 04:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định, về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó yêu cầu phải cải tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản (Quyết định số: 18/2013/QĐ-TTg, ngày 29/3/2013).
Giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Phản biện, kiến nghị PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin
Phiên bản di động