RSS Feed for bách cấp điện Chủ nhật 11/06/2023 00:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN ưu tiên tiến độ các dự án điện cấp bách miền Nam

EVN ưu tiên tiến độ các dự án điện cấp bách miền Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2014, sẽ thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án nguồn và lưới điện. Trong đó ưu tiên các dự án thuộc danh mục dự án cấp bách cấp điện miền Nam.
Phiên bản di động