RSS Feed for PVN thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/12/2023 20:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới

 - Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho bết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt được “tích cực hơn rất nhiều” so với tốc độ tăng của giá dầu (gấp hơn 3 lần mức tăng giá dầu). Cụ thể giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch, trong khi đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 165% kế hoạch. Đặc biệt là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm ước đạt 4,6% - thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới.


Cần rà soát lại chính sách thuế, phí trong ngành Dầu khí Việt Nam


Theo báo cáo của PVN, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn này đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

Đạt được kết quả trên là do PVN đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư, từng bước giải quyết, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án khó khăn. Mặt khác, thúc đẩy xây dựng các chuỗi giá trị nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ, tận dụng các lợi thế, nguồn lực của các đơn vị trong ngành Dầu khí Việt Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động chung (đến hết tháng 6/2021, Tập đoàn đã triển khai 19 chuỗi liên kết).

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, PVN đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

1/ Tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro, cập nhật giải pháp trong quản trị, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2/ Triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phối hợp, tìm nguồn vắc-xin để tiêm cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

3/ Đảm bảo cân đối giữa sản lượng dầu và khí để hoàn thành chỉ tiêu quan trọng, nhất là sản lượng khai thác dầu khí.

4/ Đẩy mạnh mở rộng thị trường khí, các sản phẩm lọc hóa dầu, cũng như các sản phẩm khác.

5/ Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc ở các cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, song song với việc tăng cường giải quyết khó khăn cho các đơn vị.

6/ Tiếp tục tối ưu đầu tư, tối ưu chi phí sản xuất, tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động.

7/ Hiện thực hóa các chuỗi liên kết trong Tập đoàn và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong ngành Dầu khí Việt Nam./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động