RSS Feed for PVN sẽ minh bạch trong bổ nhiệm cán bộ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 21:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN sẽ minh bạch trong bổ nhiệm cán bộ

 - Trong thời gian tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ hoàn thiện phương án tái cấu trúc theo hướng rút gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối giải quyết công việc và số lượng lãnh đạo ban, tinh giảm biên chế. Đặc biệt là thống nhất cao chủ trương về công tác bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên năng lực và minh bạch, công khai... Đây là quan điểm của Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đưa ra tại hội nghị "Người đại diện PVN năm 2017" vừa được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu.

Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 1)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 2)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 3)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 4)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 5)

Hội nghị "Người đại diện PVN năm 2017"

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của "Người đại diện Tập đoàn" tại các doanh nghiệp, Thành viên HĐTV Tập đoàn Đinh Văn Sơn cho biết: Tổng số vốn đầu tư của PVN vào doanh nghiệp khác đến ngày 31/12/2016 là 188.989,98 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,03% trên tổng tài sản; tăng 769,48 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư cho các khoản đầu tư là 5.176,38 tỷ đồng. Cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm là 17.461,35 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,74% so với năm 2015.

Để đạt được kết quả trên, ông Đinh Văn Sơn cho rằng: Có sự đóng góp không nhỏ của "Người đại diện Tập đoàn" tại các doanh nghiệp có vốn góp. Thể hiện vai trò quan trọng của Người đại diện trong việc góp phần giám sát, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về công tác tái cơ cấu và quản lý Người đại diện, báo cáo quản lý vốn đầu tư của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác và báo cáo việc đánh giá, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, của Tập đoàn tại các đơn vị… Đồng thời thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Người đại diện trong quá trình quản lý vốn đầu tư, tổ chức nhân sự, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ chính sách.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thẳng thắn đánh giá công tác tổ chức cán bộ của công ty mẹ và hầu hết các đơn vị thành viên. Về vấn đề này, Tổng giám đốc PVN cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành hoàn thiện phương án tái cấu trúc theo hướng rút gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối giải quyết công việc và số lượng lãnh đạo ban, tinh giảm biên chế. Đặc biệt là thống nhất cao chủ trương về công tác bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên năng lực và minh bạch, công khai.

Về nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2017 đối với công tác quản lý Người đại diện, Tổng giám đốc PVN cho biết, sẽ hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế kiểm tra giám sát để bảo vệ và đảm bảo Người đại diện thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn. Tăng cường các chế tài để xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các khâu của công tác cán bộ cần đảm bảo thực chất, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu công việc. Thực hiện tốt và nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ Người đại diện theo yêu cầu. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, tiền lương và chế độ chính sách, đảm bảo ổn định tiền lương, thu nhập cho Người đại diện, vv...

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động