RSS Feed for PVN đưa thêm năm mỏ mới vào khai thác | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 16:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN đưa thêm năm mỏ mới vào khai thác

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 8/2014, PVN đã đưa thêm 1 mỏ mới vào khai thác (mỏ Cendor II thuộc lô PM304 Malaysia). Như vậy, trong 8 tháng đầu năm đã đưa 5 mỏ mới vào khai thác.

Mỏ Sư Tử Nâu Nam cho dòng dầu đầu tiên
Mỏ Cendor - Malaysia (giai đoạn 2) cho dòng dầu đầu tiên

Giàn khai thác mỏ Cendor, dự án PM 304, Malaysia

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 8/2014, PVN đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 21 giếng khoan.

Trong tháng 8/2014, đã đưa thêm 01 mỏ mới vào khai thác là mỏ Cendor II thuộc lô PM304 Malaysia. Tính chung trong 8 tháng đã đưa 5 mỏ mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 8 đạt 2,16 triệu tấn, tính chung 8 tháng đạt 18,25 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 8 tháng và bằng 71% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện tháng 8 đạt 0,99 tỷ kWh, tính chung 8 tháng đạt 10,54 tỷ kWh, bằng 110% kế hoạch 8 tháng và 67,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 8 đạt 149,1 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 1,08 triệu tấn, bằng 103,1% kế hoạch 8 tháng và 71% kế hoạch năm (trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 573,7 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 503,8 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch).

Sản xuất xăng dầu tháng 8 đạt 580 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 3,46 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 8 tháng và 75% kế hoạch năm (trong đó: từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 240 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 3,21 triệu tấn). Tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 8 tháng đạt 3,48 triệu tấn, bằng 119% kế hoạch 8 tháng và 72% kế hoạch năm.

Sản xuất xơ sợi tháng 8 đạt 7,39 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 22 nghìn tấn.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 492 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 8 tháng và 74% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 112 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 8 tháng và 80% kế hoạch năm.

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được PVN triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 8 tháng đầu năm 2014 đạt 385 tỷ đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 8 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1.950 tỷ đồng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động