RSS Feed for PVN đầu tư dự án cảng và dịch vụ dầu khí KKT Nghi Sơn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 03:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN đầu tư dự án cảng và dịch vụ dầu khí KKT Nghi Sơn

 - UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư Dự án Khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tiến độ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt gần 92%

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, địa diểm xây dựng dự án tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, với diện tích đất thực hiện khoảng 54,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 595 tỷ đồng, bằng nguồn vốn 100% vốn tự có của PVN.

Dự án có quy mô bao gồm: Xây dựng đường bãi và mạng kỹ thuật phục vụ dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác; xây dựng hệ thống nhà kho, xưởng cơ khí dầu khí; xây dựng khu hậu cần dầu khí, khu sản xuất, chế biến các loại hàng hóa; đầu tư xây dựng bến cảng ở tuyến đường bờ phía Tây, trong đó: xây dựng 320m bến cảng nối dài bến cảng số 2 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa. Giai đoạn 1 (2015-2017) xây dựng 200m bến và giai đoạn 2 (2017-2020) xây dựng 120m bến cảng còn lại để tiếp nhận cỡ tàu 50.000DWT.

UBND tỉnh yêu cầu PVN đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công dự án và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

PVN có trách nhiệm lập dự án đầu tư, làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để thỏa thuận tuyến mép bến và báo cáo Bộ Giao thông vận tải cập nhập, bổ sung bến cảng đầu tư nêu trên vào Quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26-5-2010; đồng thời thực hiện việc ký quỹ đầu tư, hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, trình duyệt theo quy định.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động