RSS Feed for PVN đã về đích kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/04/2024 21:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN đã về đích kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Tính đến hết tháng 10/2019, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; gia tăng trữ lượng dầu khí đã hoàn thành kế hoạch năm 2019; công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí triển khai theo kế hoạch. 10 tháng 2019, PVN đã xuất sắc về đích sớm các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2019.

PV GAS về đích sớm chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019
Hiệu quả từ ‘phong trào quần chúng’ làm sáng kiến ở Vietsovpetro

Cụ thể, sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 9,6% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 18,55 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 10 ước đạt 144,27 nghìn tấn, vượt 1,3% kế hoạch tháng 10,  lũy kế 10 tháng ước đạt 1,261 triệu tấn, vượt 8,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu tháng 10 ước đạt 0,896 triệu tấn, vượt 3,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Đặc biệt, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm 2019 như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và vượt kế hoạch đề ra của cả năm 2019. 

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 61,13 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch 10 tháng và vượt 2,5% kế hoạch năm; về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 8,15 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% kế hoạch tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 86,42 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. Lợi nhuận về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động