RSS Feed for PVEP vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 21:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 - Năm 2011, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao, khẳng định vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

(ảnh: PVEP)

 

Tổng sản lượng khai thác dầu khí trong nước và nước ngoài của PVEP đã đạt 16,18 triệu tấn quy dầu, bằng 103% kế hoạch cả năm 2011, trong đó dầu và condensate đạt 8,01 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm, khai thác khí đạt 8.171 triệu m3, đạt 104% kế hoạch năm; gia tăng trữ lượng rất khả quan, ước đạt 37,8 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 151% so với kế hoạch năm.

Trên cơ sở hoàn thành kế hoạch sản lượng và đà phục hồi của giá dầu, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể: tổng doanh thu là 50.767 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước là 17.524 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế là 13.621 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2011, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

PVEP đã đưa 4 mỏ mới vào khai thác gồm: mỏ Đại Hùng giai đoạn 2, Tê Giác Trắng, Chim Sáo, Dana. Đồng thời, PVEP cũng đang tích cực tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tiến độ phát triển của các mỏ có kế hoạch khai thác nhiên liệu dầu FO năm 2012, các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án Junin 2, mỏ Bir Seba - Lô 433a và 416b - Algeria.

Bên cạnh đó, PVEP đã tiến hành nghiên cứu, xem xét đánh giá 56 cơ hội và dự án cả trong nước cũng như nước ngoài (44 dự án, cơ hội nước ngoài,12 dự án trong nước). Đã ký kết được 5 hợp đồng dầu khí mới và 1 thỏa thuận chuyển nhượng.

Hiện nay, số lượng các dự án PVEP thực hiện, tham gia là 60 dự án dầu khí, 3 dự án điều tra cơ bản và 2 dự án khác. Tổng chi phí thực hiện đầu tư năm 2011 đạt 1.298 triệu USD.

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, PVEP cũng tích cực tham gia và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, với tổng số tiền lên tới 110 tỷ đồng.

 

NangluongVietnam

 

nangluong.mastercms.org/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động