RSS Feed for PVEP đặt mục tiêu sản lượng cả năm đạt 4,06 triệu tấn quy dầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 10:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP đặt mục tiêu sản lượng cả năm đạt 4,06 triệu tấn quy dầu

 - Với những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tập thể cán bộ, lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đặt mục tiêu phấn đầu hoàn thành sản lượng khai thác 6 tháng cuối năm 2018 đạt 1,89 triệu tấn quy dầu và mục tiêu sản lượng khai thác cả năm đạt 4,06 triệu tấn quy dầu.

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

Người lao động PVEP trên giàn Đại Hùng 01.

Bên cạnh những thuận lợi chung của thị trường dầu khí từ đầu năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP tiếp tục gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ, những tồn tại chưa có giải pháp xử lý phù hợp. Trong bối cảnh đó, PVEP xác định nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên thực hiện là phải duy trì tập thể đoàn kết, đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn trong nửa đầu năm 2018.

Với tinh thần đó và bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, PVEP đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng năm 2018. Trong đó, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khai thác dầu khí với 2,17 triệu tấn quy dầu, vượt 6% kế hoạch. Tổng doanh thu ước tính 18.294 tỷ đồng, nộp  Ngân sách Nhà nước là 4.935 tỷ đồng.

6 tháng năm 2018, PVEP đã chuẩn bị cho công tác thu nổ địa chấn và các giếng khoan thăm dò sắp triển khai, đánh giá/chuẩn bị cho khoan các giếng phát triển; đưa mỏ Bunga Pakma (Lô PM3-CAA) vào khai thác đúng tiến độ; đồng thời triển khai công tác phát triển tại các dự án khác theo kế hoạch đề ra; kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PVEP sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Hoàn thành thu nổ 2.900 km2 địa chấn 3D lô B&48/95 và Lô 52/97; hoàn thành khoan 4 giếng khoan, đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn theo kế hoạch được phê duyệt. Cùng với đó, PVEP sẽ triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) để phấn đấu có First Oil vào tháng 12 năm 2018.

Với những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tập thể cán bộ, lãnh đạo PVEP cố gắng phấn đầu hoàn thành sản lượng khai thác 6 tháng cuối năm 2018 đạt 1,89 triệu tấn quy dầu và mục tiêu sản lượng khai thác cả năm đạt 4,06 triệu tấn quy dầu. Đồng thời, nếu giá dầu tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi như hiện nay, PVEP tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính Tập đoàn giao.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, PVEP tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát và tháo gỡ kịp thời các khó khăn và kiểm soát tốt việc thực hiện kế hoạch đề ra. PVEP sẽ tiếp tục triển khai rà soát chất lượng tài sản dầu khí, phân loại và thực hiện ưu tiên đầu tư. Cùng với đó có những đề xuất phương án đầu tư/triển khai phù hợp đối với các mỏ khai thác không hiệu quả, có giá thành cao. Về các lĩnh vực tài chính, PVEP sẽ xây dựng và thực hiện đồng bộ ngay các giải pháp tài chính, kế hoạch huy động nguồn vốn, cân đối đủ dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh. Thu xếp và đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đang khai thác và các dự án ưu tiên đầu tư.

Trong thời gian tới, PVEP sẽ song hành cùng Tập đoàn theo đuổi phương án tái cơ cấu/tối ưu bộ máy cũng như tiếp tục các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư/cơ chế tài chính của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Trong điều kiện triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều thách thức, đặc biệt là việc giải quyết các vướng mắc của các dự án tìm kiếm kiếm thăm dò trong nước cũng như các dự án khó khăn ở nước ngoài, để hỗ trợ PVEP duy trì ổn định và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, PVEP rất mong nhận được sự hỗ trợ kịp thời của PVN, các bộ, ngành Trung ương trong việc xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động của Tổng công ty.

Vượt qua những khó khăn trước mắt, phát huy những thế mạnh có được cùng sự chung tay hỗ trợ của Tập đoàn, các bộ, ngành Trung ương, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng Tập đoàn giao, với những kết quả cụ thể như sau:

Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm là 2,17 triệu tấn, đạt 106% kế hoạch 6 tháng và 56% kế hoạch năm Tập đoàn giao; trong đó dầu là 1,62 triệu tấn (đạt 105% kế hoạch 6 tháng) và khí bán là 558 triệu m3 (đạt 109% kế hoạch 6 tháng).

Tổng Doanh thu ước tính 18.294 tỷ VNĐ, đạt 135% kế hoạch 6 tháng và đạt 71% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: đạt 6.653 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước; Nộp ngân sách Nhà nước là 4.935 tỷ VNĐ, đạt 147% kế hoạch 6 tháng và đạt 77% kế hoạch năm.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động