RSS Feed for PV GAS quyết tâm hoàn thành 10 mục tiêu của năm 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 03:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS quyết tâm hoàn thành 10 mục tiêu của năm 2020

 - Sau những ngày nghỉ Tết Canh Tý, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã quyết tâm cao, dồn sức hoàn thành 10 mục tiêu của năm 2020. Theo đó lãnh đạo và tập thể người lao động đơn vị này đã tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính, bao gồm:

2/ Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh, an toàn các công trình khí. 

3/ Cung cấp khí tối đa cho các khách hàng trong điều kiện có thể. Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung; đẩy mạnh phát triển bán lẻ LPG.

3/ Phấn đấu đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; Giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Hoàn thành quyết toán Dự án GPP Cà Mau và Dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh (giai đoạn 1).

4/ Bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình ngành công nghiệp khí sau năm 2020; Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu cũng như nguồn mới. Tích cực làm việc với các hộ tiêu thụ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tiêu thụ khí (sản lượng, nguồn, giá…).

5/ Tổ chức nghiên cứu/thực hiện các giải pháp cung cấp khí/LNG bổ sung cho sản lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam bộ trước năm 2023. Chuẩn bị nguồn và thị trường tiêu thụ LNG; Hoàn thiện xây dựng đề án nghiên cứu phát triển tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG.

6/ Hoàn thiện công tác quản trị; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí; tích cực thu hồi công nợ quá hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát… để nâng cao hiệu quả SXKD.

7/ Thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty (giải thể, thoái vốn, sát nhập, hợp nhất, thành lập mới; tái cấu trúc kinh doanh…) phù hợp với kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và Chiến lược phát triển PV GAS.

8/ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phát quy quản lý nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với các quy định mới của phát luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tình hình thực tiễn tại Tổng công ty.

10/ Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và 30 năm ngày thành lập PV GAS./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động