RSS Feed for PV GAS đẩy mạnh Chương trình hành động năm 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 10:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS đẩy mạnh Chương trình hành động năm 2018

 - Năm 2018 được xem là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng như các mục tiêu trong Chiến lược phát triển đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói chung và của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) nói riêng.

PV GAS cung cấp ổn định nguồn Condensate Dinh Cố
PV GAS dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tập đoàn và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCNV, PV GAS đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kính tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Với vai trò đầu tàu trong ngành công nghiệp khí, PV GAS nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất của các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc PV GAS trong năm 2018. Chính vì vậy, PV GAS đã xây dựng chương trình hành động năm 2018 cụ thể phù hợp với Tổng công ty, qua đó triển khai thực hiện theo Chương trình hành động của PVN. Trong đó, chương trình sẽ tập trung vào việc ổn định tổ chức, phát huy tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp vận hành an toàn, phân phối khí tối đa và ổn định, góp phần cùng Tập đoàn đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2017, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, tăng khả năng đảm bảo an sinh xã hội, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. 

Cắt băng khánh thành Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Bằng tinh thần và khẩu hiệu “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, PV GAS sẽ chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung phát triển của Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2018.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, PV GAS sẽ tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn, chế biến và kinh doanh hiệu quả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ đạo của Tổng công ty; vận hành an toàn hạ tầng công nghiệp khí hiện có (đường ống dẫn khí, nhà máy chế biến khí,…); phối hợp chặt chẽ với các chủ mỏ, xây dựng kế hoạch huy động khí từng tháng, quý để đảm bảo sản lượng khí đưa về bờ hoàn thành kế hoạch và tối ưu nhất.

PV GAS cũng sẽ chủ động phối hợp với PVN/đơn vị thành viên PVN đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư hệ thống thu gom khí đưa vào bờ như dự án Lô B-Ô Môn, Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2), Sao Vàng - Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ...; tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước khi có đủ điều kiện; không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ khí; tăng cường chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời chuẩn bị các phương án để sẵn sàng với thị trường khí giá cao trong tương lai.

Lấy năm 2018 là năm đột phá về công tác đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty, PV GAS sẽ tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công và hoàn thành trong năm 2018 được giám sát chặt chẽ. Một trong những chương trình hành động của PV GAS là tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh hoàn thành các dự án/nội dung công việc đang trong khâu chuẩn bị/thực hiện đầu tư, cụ thể như: dự án nâng cao hệ số thu hồi LPG tại nhà máy GPP Dinh Cố; dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ; dự án kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải; dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2; dự án đường ống thu gom vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; dự án tách Ethane tại nhà máy GPP2; dự án hệ thống tiếp nhận, tàng trữ và phân phối LNG nhập khẩu Sơn Mỹ và Đề án LNG Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà PV GAS vẫn luôn chú trọng là bình ổn thị trường khi thiếu hàng, sốt giá, đặc biệt trong dịp lễ, tết. PV GAS đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối đủ các loại sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước theo từng tháng/quý; kiểm soát chặt chất lượng các kênh phân phối sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán hàng để nhanh chóng đưa hàng hóa đến người tiêu dùng thuận tiện, với giá cả hợp lý. Đồng thời, PV GAS cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về việc đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu của Tổng công ty, đơn vị thành viên, các biện pháp ứng phó trong trường hợp cấp thiết nhằm ổn định tâm lý người tiêu dùng khi có những biến động của thị trường.

Năm 2018 cũng là thời gian PV GAS tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp quyết liệt, hiệu quả, theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra trong công tác tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 đã được PVN phê duyệt. PV GAS đã xây dựng, trình Tập đoàn và tổ chức thực hiện phương án thoái vốn của PVN tại Tổng công ty từ 95,76% vốn điều lệ xuống tối thiểu 65% vốn điều lệ (tỷ lệ của Tập đoàn nắm giữ sau khi giảm là trên 65%). Trong năm PV GAS sẽ hoàn thành thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Gas City; hoàn thành phương án và thực hiện tăng tỷ lệ vốn nắm giữ của Tổng công ty tại PVGas North và PVGas South lên 51% vốn điều lệ; xây dựng và thực hiện phương án tái cấu trúc tổng thể tại PV Pipe.

Ngoài ra, PV GAS vẫn tiếp tục thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cộng đồng, ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn đơn vị.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động