RSS Feed for Phục dựng di tích trên đường Hồ Chí Minh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/03/2023 00:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phục dựng di tích trên đường Hồ Chí Minh

 - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý đề xuất của Bộ Quốc Phòng về việc phục dựng và tái hiện nguyên trạng một cụm di tích trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan tổng kết việc thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi giá trị di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn giai đoạn 2008 - 2014.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng phối hợp với các địa phương liên quan rà soát tổng thể hiện trạng hệ thống các di tích trên tuyến đường, đề xuất địa điểm, nội dung, quy mô, nguồn vốn thực hiện, cách thức phục dựng và tái hiện một cụm di tích trên tuyến đường Hồ Chí Minh cho phù hợp; bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng và quy định pháp luật liên quan.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động