RSS Feed for Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 2020 của PVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 13:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 2020 của PVN

 - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN (Quyết định số 237/QĐ-UBQLV ngày 21/5/2020).


Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cùng ‘xắn tay áo’ tháo gỡ khó khăn cho PVN


Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2020, PVN tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn và các đơn vị thành viên; thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, quyết toán cổ phần hóa, thoái vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn với kết quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của PVN là: Dầu thô 10,62 triệu tấn, khí 9,74 tỷ m3, điện 21,6 tỷ kWh, đạm 1,562 triệu tấn, xăng dầu các loại 11,824  triệu tấn.

Riêng với Công ty mẹ được giao khai thác dầu thô và condensate 3,26 triệu tấn, khí 1,82 tỷ m3.

Các chỉ tiêu trên chưa tính đến các yếu tố tác động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu trong thời gian vừa qua và có thể kéo dài đến hết năm 2020.

Để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nêu trên, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN:

1/ Tổ chức giao, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn tập đoàn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của công ty mẹ PVN năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật; quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại PVN, bảo toàn và phát triển.

2/ Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thực sự cần thiết, phụ vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2020; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp. Các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.

3/ Nghiên cứu báo cáo đề xuất về cơ chế chính sách liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của PVN nhằm đảm bảo triển khai tổ chức sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 hoàn thành theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được giao, đặc biệt là giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm.

4/ Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra cũng như các quy định về sản xuất, an toàn lao động, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ.

5/ Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của PVN.

6/ Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của PVN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động