RSS Feed for Phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp Quốc hội | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 16:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp Quốc hội

 - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị bổ sung tài liệu trình Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ giải trình rõ việc chưa trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật về Hội và việc rút 3 dự án Luật, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật bảo vệ bí mật nhà nước trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ và hồ sơ để trình Quốc hội về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động