RSS Feed for PC Sơn La: 300 triệu đồng cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 15:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Sơn La: 300 triệu đồng cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

 - Sau một tháng phát động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã nhận được sự ủng hộ của 873 CNVC-LĐ với số tiền 303,314,000 đồng.

Để thể hiện tấm lòng của cán bộ công nhân PC Sơn La đối với đồng bào và chiến sỹ Trường Sa, góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm bớt khó khăn cho quân, dân huyện đảo Trường Sa và các chiến sĩ trên nhà giàn DK1 đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PC Sơn La đã phát động phong trào ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” trong toàn thể CBCN.  

Thời gian qua, PC Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho CNVC-LĐ hiểu biết sâu sắc vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện làm việc chủ yếu của công nhân ở vùng cao, vùng xa còn hết sức khó khăn song cán bộ công nhân PC Sơn La đã thể hiện trách nhiệm đối với đất nước, tấm lòng đối với nhân dân và các chiến sỹ đang sinh sống,làm việc ngoài biển đảo Trường Sa bằng hành động thiết thực nhất.   

Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”: Ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI.   

Đây là nguồn kinh phí huy động tự nguyện từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, CB, CCVC nhân dân huyện Trường Sa và nhà giàn DKI. Bộ Quốc phòng được giao thành lập Ban chỉ đạo Quỹ, do Bộ trưởng là Trưởng ban - Tài khoản Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”: 3761 9060 332 tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.  

TỐ VÂN

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động