RSS Feed for Những thành tựu nổi bật của PVEP năm 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 00:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Những thành tựu nổi bật của PVEP năm 2018

 - Năm 2018, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) triển khai kế hoạch trong bối cảnh Tổng Công ty cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, PVEP đã tập trung tối ưu mọi nguồn lực để về đích sớm kế hoạch sản lượng được giao, khép lại một năm 2018 nhiều thành công và những dấu ấn đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

PVN hoàn thành trước kế hoạch khai thác dầu thô năm 2018
PVN hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng 2018 trước 14 ngày

Sau đây là những thành tựu nổi bật của PVEP năm 2018:

1/ PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu/condensate 32 ngày, hoàn thành chỉ tiêu SLKT quy dầu trước 28 ngày và hoàn thành kế hoạch khai thác khí trước 14 ngày. 

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 là 4,25 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 10,17 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm; trong đó, khai khác dầu/condensate là 3,18 triệu tấn và khai thác khí là 1.068 triệu m3.

2/ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được Tập đoàn giao, đóng góp lớn cho NSNN: Tổng doanh thu 37.499 tỷ VNĐ, đạt 146% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 12.589 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế (trước phân bổ) 6.318 tỷ đồng; nộp NSNN 10.521 tỷ VNĐ, đạt 164% kế hoạch năm; dòng tiền được đảm bảo an toàn thanh khoản, với số dư tiền tại thời điểm 31/12/2018 là 11.370 tỷ đồng.

Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư, sau khi tiến hành nhiều giải pháp về tiết giảm/tối ưu đầu tư và rà soát lại cơ cấu các nguồn (so với dự kiến không cân đối được 138 triệu USD tại thời điểm xây dựng kế hoạch đầu năm).

Với kết quả lợi nhuận như trên thì hết năm 2018, PVEP sẽ bù đắp được một phần lỗ lũy kế và dự kiến Quý II/2019 PVEP xử lý xong lỗ lũy kế, thoát khỏi diện bị giám sát tài chính đặc biệt.

3/ Đưa cụm mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (trước 19 ngày), tổng lưu lượng khí xuất hiện tại khoảng 160 triệu bộ khối/ngày; tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa Mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019.

4/ Nhiều vấn đề tồn tại đã và đang được tích cực xử lý như hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP; sắp xếp các Ban/VP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của TCT; Rà soát và trình PVN Điều lệ tổ chức hoạt động; quyết toán quỹ lương; giải quyết vấn đề công nợ tại các dự án; đề xuất thủ tục đầu tư với từng nhóm dự án sau khi QĐ 5524/QĐ-DKVN ngày 08/8/2013 của PVN hết hiệu lực

5/ Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, mức thu nhập năm 2018 của người lao động được cải thiện. Thực hiện điều chỉnh lương chức danh, phụ cấp cho các cán bộ được đánh giá là Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nguồn động viên cũng như chăm lo thiết thực cho đời sống cán bộ nhân viên.

Năm 2019 được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, PVEP xác định nỗ lực tìm mọi giải pháp để cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được PVN giao.

Đặc biệt, PVEP tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò với mục tiêu gia tăng 1,8 triệu tấn quy dầu từ các dự án trong nước, đồng thời tập trung vào khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, bảo đảm sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước là 4,33 triệu tấn quy dầu (của toàn dự án là 9,61 triệu tấn quy dầu).

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao với kết quả đạt được trong năm 2018: tổng doanh thu ước đạt 37,50 nghìn tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch năm), tăng 11% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 12,35 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 10.52 tỷ đồng (164% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước).

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động