RSS Feed for Nhiều đơn vị ngành dầu khí hoàn thành kế hoạch năm 2014 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 16/06/2024 03:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiều đơn vị ngành dầu khí hoàn thành kế hoạch năm 2014

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tính đến hết tháng 11/2014, đã có nhiều đơn vị thành viên về đích trước toàn diện các chỉ tiêu năm 2014.

Vietsovpetro đã về đích 5,1 triệu tấn dầu
PVN hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí năm 2014

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã về đích trước 52 ngày chỉ tiêu tổng sản phẩm sản xuất các loại, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất về đích trước 2 tháng.

Đến hết tháng 11/2014, tổng sản phẩm sản xuất các loại của BSR đạt 5,24 triệu tấn, bằng 108% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 119,2 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3,24 nghìn tỷ đồng, bằng 122,5% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch năm.

Tổng công ty CP Khoan và Dịch Khoan dầu khí (PVD) về đích trước các chỉ tiêu tài chính. Đến hết tháng 11, tổng doanh thu đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 3,0 nghìn tỷ đồng, bằng 171% kế hoạch năm.

Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) về đích trước các chỉ tài chính trước 2 tháng. Đến hết tháng 11, tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 268 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch năm.

Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11, tổng doanh thu đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1,74 nghìn tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm, nộp NSNN đạt 2,15 nghìn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm.

Tổng công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11, tổng doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 380 tỷ đồng, bằng 204% kế hoạch năm, nộp NSNN đạt 187 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch năm.

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11, tổng doanh thu hợp nhất đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 370 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch năm, nộp NSSN đạt 289 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, một số đơn vị khác cũng đã về đích trước nhiều chỉ tiêu như: Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro, Công ty TNHH MTV Phân bón Cà Mau, Công ty TNHH MTV Phân bón Cà Mau…

XUÂN THANH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động