RSS Feed for Nhiệt điện Bà Rịa: Bước chuyển tích cực sau cổ phần hóa | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 08:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Bà Rịa: Bước chuyển tích cực sau cổ phần hóa

 - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) là một trong những đơn vị được cổ phần hóa đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (từ ngày 1/11/2007). Sau 13 năm chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.


EVNGENCO 1 tiến tới hoàn thành các mốc tiến độ cổ phần hóa


Trong 5 năm gần đây (2016 - 2020) tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành điện nói chung và của BTP nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng dẫn đến giá thành cao, đã ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3) cộng với biện pháp điều hành sản xuất hợp lý của Lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hình ảnh Công ty trước thời điểm cổ phần hóa.

Hàng năm, BTP lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thương thảo giá bán điện với EVN theo từng năm, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm kế hoạch, cân đối phân bổ các nguồn lực và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, các tổ máy của Công ty luôn đảm bảo độ sẵn sàng, với hệ số khả dụng toàn nhà máy luôn đạt chỉ tiêu giao.

Trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý vận hành, Công ty luôn đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống. Các tổ máy luôn luôn sẵn sàng. Đây cũng là yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty từ năm 2016 -2019 và ước năm 2020 đều có lãi, cổ tức dao động từ 10% đến 11%. Tuy nhiên lợi nhuận tăng giảm qua các năm một phần là do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư vốn vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Công ty luôn xác định bảo vệ môi trường là công tác quan trọng trong suốt quá trình sản xuất điện, BTP luôn chấp hành nghiêm luật bảo vệ môi trường, và trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ” do Công đoàn phát động và triển khai sâu rộng từng đơn vị sản xuất đến Công ty. Nhiều năm nay, phong trào đã in sâu vào nhận thức của mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn. Công ty luôn chú trọng đầu tư thay mới công nghệ trong quá trình sản xuất; nâng cấp nhà xưởng, văn phòng làm việc tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao sức khỏe người lao động.

Mô hình "Xanh - Sạch - Đẹp" tại Công ty luôn được phát huy.

Việc theo dõi, kiểm tra, kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được quan tâm thực hiện đúng quy định, thời hạn. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động và phương tiện phòng cháy chữa cháy trong toàn đơn vị, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động tốt.

Trong 5 năm qua, Công ty đã nâng cấp 4 tổ máy tua bin khí và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duyệt đưa vào áp dụng trong sản xuất, trong đó 58 sáng kiến, giải pháp được công nhận. Bên cạnh đó, Công ty cũng chuyển đổi các vật tư phụ có cùng chức năng về cùng một chủng loại để dễ dàng quản lý cũng như giảm thiểu tối đa số chủng loại vật tư dự phòng.

Căn cứ theo mô hình cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty đã xác lập bộ máy quản lý theo đúng mô hình quản lý của EVNGENCO 3, hiện tại các phòng chức năng và phân xưởng gồm: 5 phòng nghiệp vụ và 4 phân xưởng sản xuất (giảm 2 phòng so với trước đây). Hiện nay, Công ty đang đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng sản xuất, Công ty đang tiến hành đào tạo RCM cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Đây là phương pháp bảo dưỡng thiết bị tập trung vào độ tin cậy, là phương pháp tiên tiến, theo quy trình quốc tế và được chuyển đổi số Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào trong chương trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, cán bộ trong diện quy hoạch của Công ty cũng được gửi đi đào tạo lý luận chính trị.

Công tác đầu tư KHCN luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng, BTP đang thực hiện các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý điều hành từng bước số hóa trong công tác điều hành sản xuất, cụ thể như: Phần mềm văn phòng điện tử-E-OFFICE, phần mềm quản lý tài chính-ERP, phần mềm quản lý nhân sự HRMS, phần mềm quản lý kỹ thuật PMIT,… tất cả các phần mềm trên đều sử dụng trên nền web để hoạt động.

Ngoài ra, BTP đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chuyển tất cả các máy tính điều khiển các tổ máy về tập trung điều khiển tại Nhà Điều hành Trung tâm nhằm đạt hiệu quả tốt hơn trong điều hành. Các tín hiệu báo động và trạng thái máy cắt, dao cách ly của các trạm điện từ các khu nhà điều hành cũng đã được chuyển sang tích hợp vào màn hình HMI hệ thống SCADA đặt tại Nhà điều hành Trung tâm để có thể theo dõi và điều khiển từ đây./.

THẾ TRINH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động