RSS Feed for NCSP - 15 năm vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 18:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NCSP - 15 năm vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống khí

 - 2022 đánh dấu 15 năm liên tục Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) vận hành an toàn hệ thống, công trình khí, góp phần quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, cung cấp khí liên tục, tối đa theo yêu cầu của khách hàng.
Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí

Vào tháng 10/2021, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) đạt cột mốc mới trong lịch sử hình thành, phát triển với việc tiếp nhận, xử lý và vận chuyển thành công 100 tỷ m3 khí thông qua Hệ thống dây chuyền khí Nam Côn Sơn.

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn: 20 năm xây dựng và phát triển Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn: 20 năm xây dựng và phát triển

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) vừa tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập. Trải quả 20 năm xây dựng và phát triển, NCSP đã cung cấp ổn định, an toàn gần 100 tỷ m3 khí.

Vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống khí:

Năm 2022, hoạt động SXKD của NCSP chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Sự suy giảm sản lượng do cuối đời mỏ của Block 11.2 và Block 06.1 dẫn tới giảm nguồn cung cấp khí; tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí ở một số thời điểm trong năm. Các nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) làm thay đổi cơ cấu phát điện, tăng chênh lệch tiêu thụ khí giữa giờ thấp điểm và cao điểm, giữa ngày thường và cuối tuần;...

Trong bối cảnh đó, với việc triển khai kịp thời các chỉ đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và tận dụng sự ủng hộ của các bên; sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trong Tổng công ty; cùng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động, NCSP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty và các bên giao trong năm 2022.

Trong đó, Công ty tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy toàn bộ hệ thống vận chuyển và xử lý khí, cung cấp khí liên tục theo yêu cầu của khách hàng với sản lượng khí ước đạt 3,46 tỷ m3, tương đương 93,8% kế hoạch (trong bối cảnh huy động khí trên thị trường ở mức thấp, đặc biệt là huy động khí cho điện). Doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.233 tỷ đồng, bằng 94,8% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 99,6% kế hoạch. NCSP quản lý hiệu quả ngân sách năm 2022 được phê duyệt, dự kiến tiết kiệm khoảng 946.000 USD (sau dự phòng), tương đương 6% so với ngân sách được duyệt. Toàn bộ các đầu việc quan trọng được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Với việc thường xuyên duy trì, phát triển văn hóa an toàn, công tác an ninh, AT-SK-MT luôn là một điểm sáng nổi bật của NCSP. Công ty đã có 15 năm liên tục vận hành an toàn hệ thống, không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc (LTI) (tính từ tháng 11/2007 đến nay); đạt 414.375 giờ làm việc an toàn (tính đến hết tháng 10/2022). Hệ thống AT-SK-MT theo ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 được duy trì bởi DNV. Công tác đánh giá nội bộ tuân thủ theo các quy định, quy trình được thực hiện đúng kế hoạch và không có lỗi nghiêm trọng. Các yêu cầu pháp luật mới đối với các lĩnh vực AT-SK-MT và hóa chất được xem xét, đánh giá và cập nhật liên tục theo quy định. Công tác quan trắc môi trường hàng quý và quan trắc môi trường lao động năm 2022 được thực hiện theo quy định. Các chỉ tiêu về môi trường được kiểm soát theo kế hoạch đề ra đầu năm. Những ghi nhận từ các đánh giá được theo dõi khắc phục để cải tiến hệ thống.

Công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức người dân về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí được quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Trong năm 2022, NCSP đã tổ chức truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí bờ cho trên 2.000 lượt người dân sống dọc hành lang tuyến ống (HLTO); Tổ chức truyền thông bảo vệ công trình đường ống khí trên biển cho ngư dân tại 8 tỉnh miền Trung, TP. HCM và tỉnh BR-VT; Thực hiện tuần tra đường ống biển gần bờ (trong 12 hải lý) 10 lần/tháng, tuần tra đường ống biển xa bờ 2 lần/năm từ 12 hải lý tới KP-75.

Các vi phạm hành lang tuyến ống vẫn còn tồn tại, tập trung chủ yếu ở việc người dân quanh hành lang tuyến ống thi công cải tạo các công trình dân sinh mà chưa có sự giám sát của bộ phận chức năng. NCSP tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, không để xảy ra các vi phạm gây mất an ninh, an toàn và nguy cơ cháy nổ cho đường ống dẫn khí.

Trong năm, công tác BDSC nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy của toàn bộ hệ thống được kiểm soát tốt. Toàn bộ công việc BDSC chính trong năm được hoàn thành đúng theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt. Đặc biệt đã đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối cho dự án bảo dưỡng lớn các bồn chứa condensate (10 năm/lần); Tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “An toàn - Vận hành” năm 2022 để thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Phong trào sáng kiến, cải tiến phát triển mạnh, thúc đẩy niềm đam mê khoa học kỹ thuật, kỹ năng quan sát giải quyết vấn đề cho NLĐ, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo trong công tác vận hành, bảo dưỡng. Trong năm 2022, ghi nhận đến ngày 1/11/2022 có tổng số 44 ý tưởng, sáng kiến đã đăng ký, trong đó có 21 ý tưởng sáng kiến đã được công nhận (số sáng kiến được công nhận là 16). Tổng giá trị làm lợi do áp dụng sáng kiến là hơn 12 tỷ đồng.

Đặt con người là trọng tâm:

Đặt con người là trọng tâm của tổ chức, NCSP quan tâm, chăm lo tốt cho người lao động; thường xuyên rà soát, cập nhật các chủ trương, chính sách liên quan đến đào tạo, phát triển, động viên nhân viên; xây dựng, nâng cao và phát huy văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động; đảm bảo việc thưởng, phạt nghiêm minh.

Hiện nay, công ty có 125 CBCNV. Công tác bố trí, sắp xếp lao động được thực hiện hiệu quả và ổn định, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có lao động dôi dư. Đội ngũ CBCNV của đơn vị đều có thái độ làm việc tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Công tác quy hoạch cán bộ được xem xét, đánh giá và thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo duy trì sự ổn định và làm việc hiệu quả của đội ngũ cán bộ quản lý. Quỹ tiền lương, tiền công được phân bổ và sử dụng theo đúng ngân sách được phê duyệt; thực hiện công tác chi trả lương, thưởng công bằng, hợp lý và kịp thời.

Các chính sách phúc lợi cho NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chính sách và ngân sách được phê duyệt; Trích nộp đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật; Tuân thủ nghiêm túc các văn bản nội bộ theo quy định của pháp luật: TULĐTT, NQLĐ, Quy chế dân chủ. Các văn bản pháp lý liên quan đến lao động được định kỳ rà soát, cập nhật để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Trong năm 2022, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV và khám bệnh nghề nghiệp (lần 1 vào tháng 5/22, lần 2 vào tháng 11-12/2022).

Công tác đào tạo được chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu năng lực và pháp luật. Một số các khóa học bị hủy/hoãn (do ảnh hưởng của dịch Covid-19) được chuyển đổi, tăng cường đào tạo nội bộ; trong năm hoàn thành 100% các khóa huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu pháp luật và đào tạo về an toàn cho 100% đối tượng cần đào tạo.

Công tác ASXH của NCSP được địa phương và người dân đánh giá cao với những hỗ trợ thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tổng giá trị thực hiện năm 2022 gần 1 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường: Tiểu học Cao Văn Ngọc, Tiểu học Đặng Văn Dực và Tiểu học Phan Đình Phùng (280 triệu đồng); Học bổng Nam Côn Sơn (100 suất), tổng trị giá 200 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết (180 triệu đồng); Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám sức khỏe cộng đồng (145 triệu đồng); Hỗ trợ Chương trình Khúc xạ học đường (95 triệu đồng); Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đồng; Thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại địa bàn (50 triệu đồng); Hỗ trợ chương trình Bếp cơm 2.000 đồng tại Thành phố Vũng Tàu;…

Không chủ quan, tự mãn trong công tác quản lý an toàn, vận hành; tiếp tục duy trì các chuẩn mực quốc tế trong quản lý điều hành, tập thể CBCNV NCSP không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch được Tổng công ty và các bên giao; khẳng định thương hiệu của một công ty vận chuyển khí Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động