RSS Feed for Năm 2020, TKV đã đạt kết quả ‘3 tốt’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 02:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm 2020, TKV đã đạt kết quả ‘3 tốt’

 - Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả, đạt kết quả “3 tốt” là: Sản xuất kinh doanh tốt; phòng chống tốt dịch Covid-19; thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động và công tác an sinh xã hội.


Tám nhiệm vụ trọng tâm của TKV trong năm 2021

Ngày 21/1/2021, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, năm 2020, TKV phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLĐ toàn Tập đoàn, sự chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, TKV đã thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả, đạt kết quả “3 tốt” là: Sản xuất kinh doanh tốt; phòng chống tốt dịch Covid-19; thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động và công tác an sinh xã hội.

Kết thúc năm, than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, đạt 100% KHN; than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Đặc biệt, sản lượng điện, sản lượng Alumin đạt cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể: Sản xuất Alumin đạt 1,42 triệu tấn, bằng 109% KHN; sản xuất điện 10,6 tỷ kwh, bằng 108% so với thực hiện năm 2019. Các lĩnh vực SXKD vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng… cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 123.425 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 19.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng, tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương thợ lò đạt 20 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Tập đoàn xác định chủ đề năm là: Phát huy truyền thống 85 năm “Kỷ luật và Đồng tâm”, thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD trong điều kiện bình thường mới với nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng; đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tạo đột phá trong việc ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất và quản trị…

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 123,88 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách 17,9 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận 3.000 tỷ đồng; than tiêu thụ 42 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn; sản xuất Alumin (quy đổi) 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 10 tỷ kwh…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” cho thợ lò Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng sản xuất - Công ty CP Than Hà Lầm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2020 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TKV đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, phát huy thế mạnh của Tập đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tựu TKV đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, ngành năng lượng nói chung và Than - Khoáng sản nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước. Thời gian tới, nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng, do vậy, yêu cầu chung đối với TKV:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn để phát triển, đảm bảo cung ứng đủ than cho nền kinh tế, đặc biệt là than cho điện.

Thứ hai: Xây dựng chiến lược phát triển của TKV đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đồng thời xây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn gắn với đầu tư, mở rộng tìm kiếm thăm dò khai thác tài nguyên trên cơ sở an toàn, tiết kiệm.

Thứ ba: Nghiên cứu xây dựng các kho cảng trung chuyển than; tiếp tục tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa sâu rộng trong Tập đoàn.

Về nhiệm vụ 2021, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng các kịch bản phù hợp, chỉ đạo điều hành, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động