RSS Feed for Một năm vượt khó thành công của PVEP | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 22:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Một năm vượt khó thành công của PVEP

 - Mặc dù phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn to lớn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành xuất sắc và về đích sớm kế hoạch sản lượng được giao, khép lại năm 2017 thành công với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

PVEP hoàn thành sản lượng khai thác trước kế hoạch 32 ngày
Dầu khí Việt Nam trước thách thức chưa từng có trong lịch sử

Nhiều khó khăn thách thức

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới, PVEP triển khai thực hiện kế hoạch năm với rất nhiều thách thức đã tồn tại kéo dài như: các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư do trong hơn 2 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác, cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng…

Bên cạnh đó, những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thăm dò khai thác vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là những hệ lụy từ các dự án đầu tư không thành công từ năm 2015 về trước vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp… 

Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải và Lãnh đạo các đơn vị sản xuất ký kết giao ước thi đua.

Vượt khó thành công

Trong bối cảnh phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, PVEP đã hoàn thành xuất sắc và thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về đích trước kế hoạch sản lượng PVN giao 44 ngày và hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng Chính phủ giao thêm, khép lại năm 2017 thành công với kết quả hoạt động SXKD đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, trong công tác tìm kiếm thăm dò, PVEP đã hoàn thành thu nổ 1.026km địa chấn 2D và 416 km2 địa chấn 3D, triển khai 6 giếng khoan thăm dò thẩm lượng với kết quả gia tăng trữ lượng là 1,0 triệu tấn quy dầu (đạt 100% kế hoạch năm).

Tổng sản lượng khai thác 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm, trong đó sản lượng của toàn bộ các dự án, bao gồm các bên liên doanh là 12,21 triệu tấn quy dầu, gia tăng 1,73 triệu tấn so với chỉ tiêu Chính phủ giao thêm là 1,3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu/ condensate đạt 3,87 triệu tấn (toàn dự án 8,69 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm. Sản lượng khí bán đạt 1,09 tỷ m3 (toàn dự án 3,53 tỷ m3), đạt 130% kế hoạch năm.

Năm 2017, cũng ghi nhận lần đầu tiên, tất cả các dự án ở trong và ngoài nước của PVEP đều hoàn thành kế hoạch PVN giao năm 2017 và lần đầu tiên PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch (đạt 115%) về sản lượng khai thác dầu tại nước ngoài.

Theo đó, tổng doanh thu của PVEP ước tính 34,05 nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); nộp NSNN là 8,63 nghìn tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 8,18 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính 3,52 nghìn tỷ đồng.

Dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản với số dư tại thời điểm 18/12/2017, đạt 10,90 nghìn tỷ đồng. Ước tính tổng tài sản của PVEP tại thời điểm 31/12/2017 là 135,00 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 70,70 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2017, PVEP đã nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a); dự án lắp đặt hệ thống tách - xử lý - xả nước nối với giàn WHP-H1 mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), sớm hơn kế hoạch ban đầu 11 ngày.

PVEP cũng vận hành ổn định hệ thống các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, tối ưu hóa vị trí giếng khoan phát triển, đảm bảo công tác thi công và đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án phát triển đột phá.

Bên cạnh đó, PVEP đã hoàn thành việc tiếp nhận vận hành dự án Lô 01/97-02/97, Lô 01/17-02/17 đảm bảo tuyệt đối an toàn và duy trì khai thác liên tục. PVEP cũng đã rà soát, tối ưu phương án phát triển của các dự án khác, xem xét, đề xuất giãn tiến độ FO/FG trong các năm tiếp theo phù hợp với tình hình hiện nay; đề xuất các giải pháp đột phá trong vận hành các mỏ tận thu khai thác.

Với tổng số 43 dự án dầu khí ở trong và ngoài nước đang triển khai ở thời điểm hiện tại, PVEP tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên nghiệp trong công tác quản lý các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai dự án và tối ưu/ tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý và giảm giá thành sản phẩm với tổng mức đạt tối ưu, tiết giảm tới 340 triệu USD.

Trong năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của PVEP tiếp tục phát huy hiệu quả và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/ sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex của các đơn vị, dự án với kết quả tối ưu/ tiết giảm được 203 triệu USD. Cùng với đó, PVEP đã xét duyệt và công nhận 12 sáng kiến/ giải pháp với tổng giá trị làm lợi từ công tác này là 102 triệu USD, đóng góp hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhiều hạng mục công việc tại các dự án.

Dự án khai thác dầu khí mỏ Sư Tử Trắng của PVEP.

Hướng đến phát triển bền vững

Bước sang năm 2018, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, PVEP xác định nỗ lực hết sức, tìm mọi giải pháp để cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được PVN giao.

Trong đó, tập trung vào khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước là 3,66 triệu tấn quy dầu (của toàn dự án là 9,77 triệu tấn quy dầu).

Đồng thời, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn và trong công việc mà đội ngũ cán bộ quản lý của PVEP đã dành rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thành trong năm 2017 là Báo cáo Đề án cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020, PVEP sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của PVN và bộ chủ quản thông qua các bước xem xét, hiệu chỉnh và trình Chính phủ phê duyệt, sẵn sàng triển khai các nội dung của Đề án trong những năm tiếp theo.

PVEP cũng sẽ tiến hành nghiên cứu và đề xuất về cơ chế quản lý, điều hành các dự án dầu khí phù hợp với pháp luật và quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng, tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PVEP đã và đang nỗ lực hết sức, huy động mọi nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp để thúc đẩy hoạt động và hiệu quả của các dự án đang triển khai, cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ những tồn tại của các dự án đầu tư... nhằm phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được trong năm 2017, hướng tới phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động